Aannamebeleid

De schoolbesturen Onderwijsgroep Amstelland en Amstelwijs stappen af van het tot op heden gehanteerd uitgangspunt “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” en vervangen dit door het uitgangspunt “kinderen uit de eigen wijk krijgen voorrang, kinderen van buiten de wijk krijgen alleen een plaats als er nog plek is”.
Informatie over plaatsing van leerlingen kunt u krijgen bij het Onderwijsloket

Klik hier voor informatie flyer Onderwijsloket
Klik hier voor information flyer
Klik hier voor het aannamebeleid.
Klik hier voor de kaart met de indeling van de scholen