Informatiegids

Deze informatiegids is bestemd voor ouders en verzorgers van onze huidige leerlingen en mogelijk ook toekomstige leerlingen.

Wij informeren u over Onderwijsgroep Amstelland, onze scholen,het onderwijs en de organisatie in onze scholen en velerlei zaken die u als ouder of verzorger wilt of moet weten.

Naast deze algemene informatiegids heeft iedere school een schoolgids met specifieke informatie over de school. Beide gidsen vullen elkaar aan en geven u een zo compleet mogelijk beeld van wat u van de school en OnderwijsgroepAmstelland kunt verwachten.

We hopen u hiermee goed zicht te bieden op onze kerntaak, namelijk het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan uw kind.
Lees de
strategische agenda