Kernwaarden en identiteit

Vijf kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop wij werken:

 


Vertrouwen: open staan voor elkaar en open staan voor het onbekende
 

Verbondenheid: met liefde, zorg en respect met elkaar omgaan
 

Ontmoeten: ontdekken wat mensen ‘bezielt’ en wat hen drijft
 

Gedrevenheid: het beste onderwijs bieden aan al onze leerlingen
 

Aandacht: ruimte maken om na te denken over het leven

 

Identiteit

Op al onze scholen heeft de levensbeschouwelijke vorming een belangrijke plek. Nadenken over het leven helpt om dieper bij jezelf te komen. Het inspireert leerlingen om de kernwaarden dicht bij zichzelf te brengen, zich eigen te maken. Iedere school is bijzonder en mag en kan hier zijn eigen invulling aan geven. Een invulling die past bij het team, de geschiedenis van de school en de populatie.