Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het houden van toezicht op het bestuur zonder bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. De RvT beschikt over verschillende instrumenten om de taken uit te voeren. Een aantal in wet en statuten opgesomde besluiten van het College van Bestuur zoals begroting, jaarverslag, strategisch beleidsplan vergen de goedkeuring van de RvT.
In het toezichtkader is vastgelegd op welke vragen de RvT antwoord verlangt om het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie te kunnen beoordelen.

De leden van de RvT beschikken over specifieke deskundigheden om het College van Bestuur te kunnen adviseren.
Op dit moment is de RvT op zoek naar twee nieuwe leden. Klik hier voor de gevraagde profielen.

De Raad van Toezicht stelt zich voor:

de heer K.D. (Klaas Dirk) Bruintjes voorzitter
mevrouw A. (Adri) van der Wind
mevrouw R. (Ria) Jochems
de heer R. (Ruud) Klunder
mevrouw M. van der Berg
 
Lees de
strategische agenda