Strategische agenda

In het voorjaar van 2014 hebben we onze strategische agenda voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Deze is gebaseerd op vier belangrijke ontwikkelingen in het onderwijsveld:
  • Professionalisering

  • Passend Onderwijs

  • Technologische ontwikkelingen

  • Verbinding en dialoog met de omgeving 

Voor elke ontwikkeling hebben we een aantal speerpunten geformuleerd. U leest ze in de strategische agenda.
Lees de
strategische agenda